Westfriesland
Bron

Jan Blankaart in Enkhuizen was makelaar en verzorgde de verkoop van haringschepen. Ter aankondiging liet hij verkoopbiljetten drukken en verspreiden. Op de biljetten staat wat er werd verkocht en in welke staat een schip zich bevond. Ook lezen we de naam van de laatste stuurman. Viel daaruit af te leiden hoe er met het haringschip was omgegaan?

De verkopingen vonden plaats in het voorjaar, voor de start van het visseizoen. Op één dag werden soms meerdere haringschepen te koop aangeboden. Een herberg was de gebruikelijke plaats voor openbare verkopingen.

Herkomst

Maker

H. van Stralen

Datering

1735

Collectie

0120 Oud archief stad Enkhuizen

Organisatie

Westfries Archief

Nummer

1591B


Gerelateerde thema's

Westfriezen op zee

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen