Westfriesland
Bron

Het was gebruikelijk dat een schip meerdere eigenaren had. Zo had de schipper een aandeel in zijn schip maar waren kooplieden en andere investeerders mede-eigenaar. Dat noem je een partenrederij. Het bezit van aandelen in schepen (scheepsparten) was vroeger in Westfriesland wijdverbreid.

Koopvaart werd op twee manieren bedreven, namelijk voor rekening van de eigenaren of voor rekening van anderen. Kooplieden, zoals de gebroeders Haak uit Enkhuizen, reedden zelf schepen uit om handel te drijven. Jaarlijks werd van elk schip een rederijrekening opgesteld. In de rekening werden de kosten en opbrengsten verantwoord.

Een rederijrekening geeft informatie over de vaarroutes en lading van een schip. Zo zien we in de rekening van het schip De Eva Jacoba van 1767 dat het in Oostende, Genua en Setúbal is geweest. Het schip vervoerde tarwe en zout. In hetzelfde jaar zeilde De Eva Jacoba ook nog naar Suriname. Volgens de rekening vervoerde het toen passagiers, namelijk vijf Joden en 12 soldaten. Gezien de opmerking '½ transport' gingen de passagiers alleen met de heenreis of alleen met de terugreis mee.

Van De Eva Jacoba zijn rederijrekeningen van meerdere jaren bewaard gebleven.

Herkomst

Datering

1761 - 1776

Collectie

0120 Oud archief stad Enkhuizen

Organisatie

Westfries Archief

Nummer

1594


Gerelateerde thema's

Westfriezen op zee

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen