Westfriesland
Bron

Het huis op deze foto is het kringhuis van NSB-kring 29, gelegen aan de Roode Steen in Hoorn. Kringhuizen waren plaatsen waar de lokale NSB’ers konden samenkomen.

Voor de ramen van dit huis hangen verschillende propagandaposters. De poster in de rechterbovenhoek moedigde Nederlanders aan om zich voor de Waffen-SS aan te melden. Deze militaire tak van de SS werd beschouwd als Hitlers ‘elitetroepen’. In de Tweede Wereldoorlog namen 22.000 tot 25.000 Nederlanders dienst bij de Waffen-SS. Vanwege haar betrokkenheid bij de Holocaust en vele oorlogsmisdaden, werd de Waffen-SS na de oorlog tot criminele organisatie verklaard. 

De andere vijf posters gaan (ook) over SS-rekrutering, NSB-ledenwerving, de Nationale Jeugdstorm, Winterhulp en de situatie in Suriname en op Curaçao. Dit zijn vormen van nazipropaganda.

1. SS-rekrutering: Op deze poster valt te lezen dat Nederlanders van 17 tot 28 jaar zich konden aanmelden voor voor de SS-Standarte Westland. Dit was een onderdeel van de Waffen-SS, speciaal opgericht voor rekruten uit Nederland.

2. NSB-ledenwerving: De Nationaal-Socialistische Beweging was een Nederlandse politieke partij die tijdens de Tweede Wereldoorlog het naziregime steunde. Op de poster staat de leus: 'Help mee aan de nieuwe orde, voor volk en vaderland'.

3. Nationale Jeugdstorm: De NJS was een Nederlandse jongerenbeweging van naar het voorbeeld van de Duitse Hitlerjugend. Zij bestond voornamelijk uit kinderen van NSB’ers tussen de 10 en 17 jaar.

4. Winterhulp Nederland: In het najaar van 1940 werd de Winterhulp voor behoeftige Nederlanders opgericht. Deze organisatie moest de bestaande hulporganisaties vervangen, maar is nooit erg populair geworden.

5. Suriname en Curaçao: Deze poster was anti-geallieerde propaganda en hield verband met de legering van Amerikaanse soldaten op de Nederlandse Antillen en in Suriname.

Herkomst

Maker

Dirk Jan Osinga

Datering

1940 - 1945

Collectie

2212 Negatievencollectie Osinga

Organisatie

Westfries Archief

Nummer

422

Link

https://hdl.handle.net/21.12114/B61DB275451949F7A34DA907D961E6DE

Gerelateerde thema's

Tweede Wereldoorlog

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen