Westfriesland
Bron

Tijdens de Slag op de Zuiderzee wisten de Geuzen de admiraalsvlag van het schip van Bossu af te halen en Bossu gevangen te nemen. Nadat Bossu naar Hoorn toe was gebracht, hadden de burgers de veroverde Admiraalsvlag als gedenkteken opgehangen en daaronder rond 1615 een tekst geplaatst, geschreven door Kornelis Thaamszoon.

De tekst luidt: 11 oktober 1573 Door louter geweld van menig held der vrije West-Friese natie werd Bossou geveld dit hier gesteld tot lofketen van Gods gratie. En deze tekst is ook op de achterzijde van de penning te lezen. Ter eren van het aanbrengen van de tekst onder de vlag zou deze penning zijn geslagen door de admiraliteit van Noord-Holland.

Op de voorzijde van de penning zie je de twee vloten in gevecht. de Spaanse schepen hebben kruizen, terwijl de volgers van de prins vlaggen op hun masten hebben. Op de kustlijn zijn drie steden te zien: Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen. Als omschrift staat erbij geschreven: de inquisitie, door al te nauw onderzoeken, verliest zich zelve. De 'Inquisitio' was het admiraalsschip van Bossu.

De admiraalsvlag werd nog tot in 1729 in de Grote Kerk bewaard.

Herkomst

Maker

Paulus Utenwael

Datering

1615

Collectie

Zuiderzeemuseum

Nummer

006675

Link

http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-16004

Gerelateerde thema's

Slag op de Zuiderzee

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen