Westfriesland
Bron

Hoewel de Slag op de Zuiderzee in West-Friese steden niet vaak uitgebreid gevierd is, was dit wel het geval in 1873. Het was toen 300 jaar geleden dat de slag had plaatsgevonden. In Hoorn was er een heel programma opgezet die ook in de kranten verscheen. Het ging om een tweedaagse feestviering in de maand oktober.

Hierbij hoorde ook een grote optocht. Mensen verkleedden zich als belangrijke figuren uit de Slag op de Zuiderzee en trokken op wagens door de stad. Zo liepen ook de Graaf van Bossu, Sonoy en Cornelis Dirkszoon mee in de optocht. Het geheel zou stoppen op de Rode Steen. Hier bood een vrouw de Graaf van Bossu een glas bier aan met de woorden: “Mijnheer ’t is beter dat gij tot ons komt, dan wij tot u komen, ik breng ’t u toe”. Vervolgens brachten ze de Graaf naar het Weeshuis waar hij gevangen werd gezet.

Naast dit spektakel, waren er ook muziekstukken. Deze bron toont twee volksliederen die tijdens de viering in 1873 zijn gezongen. Hierin wordt het voorgeslacht geroemd voor “het bevrijden van Nederland uit de slavernij van de Spaanse heerschappij”. Er wordt ook in gezegd dat Hoorn aan Nederland helden heeft geschonken. Hoewel er zeker veel Hoornse opstandelingen mee streden in de Slag op de Zuiderzee, kwamen ze echter zeker niet allemaal uit Hoorn…

Herkomst

Datering

Oktober 1873

Collectie

0391 Collectie gedrukte stukken

Organisatie

Westfries Archief

Nummer

31


Gerelateerde thema's

Slag op de Zuiderzee

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen