Westfriesland
Bron

Deze brief van Ruychaver ligt in het Noord-Hollands archief in Haarlem. Omdat er in 1873 een groot herdenkingsfeest werd gehouden in Hoorn, besloot de archivaris P. Scheltema om een handgeschreven kopie van de brief naar Hoorn te sturen. Daarom ligt deze versie van de brief nu in het Westfries Archief. Voor het herdenkingsfeest zijn de brieven als bijlage opgenomen in het herdenkingsboek van Nijland.

Nicolaas Ruychaver groeide op in Amsterdam als lid van een vooraanstaande Haarlemse familie. Omdat hij de nieuwe leer koos, werd hij uit Amsterdam verbannen. Als een van de eersten ging hij in dienst van Oranje. Ruychaver was er bij in Den Briel. Vervolgens trok hij naar Enkhuizen en hielp hij met de bezetting van Medemblik en Hoorn. Na de val van Haarlem, trok hij naar Alkmaar om deze stad te beschermen. Hierna vocht hij mee met de Geuzenvloot tegen Bossu.

Ruyhaver bericht in zijn brief aan Oranje over de overwinning. Hij schreef deze brief op het admiraalsschip, die voor Hoorn lag, op 13 oktober 1573. Toen was de strijd dus net een dag beslist! Dat blijkt ook duidelijk uit zijn brief. De archivaris merkt op dat het schrift aan de wensen over laat. Volgens hem komt dit omdat deze krijgsman de dagen ervoor midden in de strijd heeft gezeten en nog niet volledig was bijgekomen.

Herkomst

Maker

Nicolaas Ruychaver, P. Scheltema

Datering

13 oktober 1573, 11 september 1873

Collectie

0349 Gemeentebestuur Hoorn, 1816-1949

Organisatie

Westfries Archief

Nummer

545

Link

https://hdl.handle.net/21.12102/AB7714C258884A80BA34D7339135AC2C

Gerelateerde thema's

Slag op de Zuiderzee

Trefwoorden

Ruychaver

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen