Westfriesland
Bron

Toen de Spaanse vloot was verslagen, werd Bossu drie jaar lang gevangen gehouden in Hoorn. Er zijn in de stad nog steeds sporen die aan de strijd met Bossu herinneren. Zo vertellen drie gevelstenen op de hoek van de Slapershaven en de Grote Oost de geschiedenis van de zeeslag in een soort stripverhaal. Deze huizen werden rond 1612 gebouwd.

De linker gevel toont, naast strijdende schepen, in het midden “de Eendracht”, het schip van admiraal Cornelis Dirkszoon. Om het schip heen staat Venus, beschermgodin van de zeevarenden. De middelste gevel geeft een nauwkeurig stadsgezicht van Hoorn, opnieuw met aan de zijkanten leeuwenkoppen en de tekst eronder. Bij de rechter gevel wordt de tekst, die er hier tussenin staat, omringt door schepen.

De tekst is een gedicht van de Hoornse dichter Jacob Coenraetsz Mayvogel. Hij vergelijkt hierin de strijd van Amalek en de Israëlieten met die van de Spanjaarden tegen de Prinsgezinden. Toen Amalek Israël aanviel, bad Moses tot god, en Aäron en Hur steunde hem, niet door te strijden, maar door mee te bidden.

 

De tekst:

Tot eer van haer geslagt, tot lof van deze daed; die klampen hem aen boort, die weten noch wel raedt. Hier is een Hoornse hop, daer gaet het op een veghten, daer siet men ’t eene schip vast aen ’t ander heghten. Daer siet men rechte liefde, daer doet men onderstant, daer veght men sonder gelt, voor ’t lieve Vaderland. - En sonder twyefel dit, daer syn der ook in ’t midden, daer syn der op het lant die Godt met Mooses bidden. Tot dat men overwint, gelyck het is geschiet. Wear van men huyden noch een klare teken siet. - O! Loffelyke daed, o schoone gulde tyden! Wie dat er aen gedenkt, die moet hem noch verblyden. Het lant dat schut en beeft, den vyand die komt aen. Hy wil met Amalak gantisch Israël verslaen. Hy komt met Groote magt, maer Godt heeft ons gegeven ook Arons ende Hurs, wiens namen syn geschreven.

Herkomst

Datering

1920

Collectie

0354-06 Beeldbank

Organisatie

Westfries Archief

Nummer

5696

Link

https://hdl.handle.net/21.12114/7D69B14D0D314CC88372D3D4F79E1E70

Gerelateerde thema's

Slag op de Zuiderzee

Trefwoorden

Bossu

Beschikbare tools

Overzicht van toen en nu

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen