Westfriesland
Bron

Deze kaart over de situatie in Enkhuizen voor 1590 is de heruitgegeven versie uit 1666 uit het boek “Historie der vermaerde Zee- en Koopstadt Enkhuisen” van Egbert van den Hoof.

Het origineel van deze kaart is getekend in 1577 door Lucas Jansz. Waghenaer en geeft een inkijkje in hoe de stad er rond 1572 moet hebben uitgezien.

In de kaart is te zien dat Enkhuizen rond 1572 nog niet is volgebouwd. In het westelijk stadsdeel is veel onbebouwd terrein, terwijl er in het noorden binnen de omwalling agrarisch grondgebruik is, zoals duidelijk wordt door de getekende koeien.

Uit militair-strategische overwegingen begon de stad zich echter na 1590 uit te breiden en de verdediging te versterken. Door het plan van de Alkmaarse burgemeester, landmeter en vestigingsbouwkundige Adriaan Anthonisz. werd de stad twee keer zo groot.

Ten zuiden werden nieuwe havens gegraven. Ook werd de oude ommuring versterkt. De nieuwe vestingwerken hadden zeven bastions, drie poorten over land en drie torens met een waterboom. Deze stelde de boeren in staat van hun boerderijen binnen de verdedigingswal naar de akkers buiten de stad te gaan.

Herkomst

Maker

Lucas Jansz. Waghenaer, Egbert van den Hoof

Datering

1577 - 1666

Collectie

0351-01 beeldbank

Organisatie

Westfries Archief

Nummer

1c23

Link

https://hdl.handle.net/21.12114/38954F28487E4D6FB388BE7ADD050F4A

Gerelateerde thema's

1572

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van toen en nu

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen