Westfriesland
Bron

Koning Filips II volgde in 1555 zijn vader keizer Karel V op als heer der Nederlanden. Filips had geen persoonlijke band met de Nederlanden en vertrok definitief in 1559 waarna zijn halfzus Margaretha van Parma het gezag overnam.

Er heerste ontevredenheid in de Nederlanden door de hoge belastingdruk, inperking van traditionele bevoegdheden en anti-protestantse plakkaten. De kettervervolging werd minder na het Smeekschrift der Edelen. Hierna volgde protestantse hagenpreken en de beeldenstorm. Als tegenreactie stuurde Filips Alva.

Dit had ook gevolgen in West-Friesland, waar nu nog restanten van terug te vinden zijn. In 2017 werd op een akker in Westwoud bijna 90 zilveren munten gevonden. Ze dateren uit de periode 1542-1571 en zijn bijna allemaal voorzien van een afbeelding van de Spaanse vorst Filips II. Deze ½ Filipsdaalder is daar een voorbeeld van.

De schat is dus mogelijk kort voor of in 1572 begraven. Dit is waarschijnlijk gedaan om het te verbergen voor plunderaars, wat in die tijd zowel Spaanse soldaten als geuzen konden zijn.

Herkomst

Datering

1566

Collectie

Westfries Museum

Organisatie

Westfries Museum

Nummer

43329


Gerelateerde thema's

1572

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen