Westfriesland
Bron

Dit archiefstuk is een legger van landerijen in Obdam. Echter gaat het in verband met 1572 niet om de inhoud, maar om de omslag. Waar deze bedoeld is om de inhoud te beschermen, is dit zelf ook een heel oud stuk perkament.

Het gebruik van fragmenten van oude katholieke gebedenboeken voor de kaft of band van een nieuwer archiefstuk is niet onbekend. Op deze omslag staat handgeschreven Gregoriaanse muziek voor een Latijnse mis waarschijnlijk van voor 1570.

Hoewel de Opstand zeker niet alleen om geloof ging, waren er toch duidelijk twee overtuigingen te ontdekken. Zo drong de Spaanse koning zijn onderdanen het katholieke geloof op, waar het opkomende protestantisme vaak aan de opstandelingen gekoppeld wordt. Maar ondanks het geloof, had iedereen last van de oorlog.

In Hollandse steden die de partij van de Prins hadden gekozen, werd de openbare uitoefening van het katholieke geloof verboden. Toch behoorden slechts enkelen tot de gereformeerde kerk. Maar, bijna zonder uitzondering hechtten men meer waarde aan het handhaven van de stadsvrede dan aan het herstel van de katholieke eredienst. 

Herkomst

Datering

1606

Collectie

0973 Stede en heerlijkheid Obdam, later gemeente Obdam, 1512-1970

Organisatie

Westfries Archief

Nummer

29


Gerelateerde thema's

1572

Trefwoorden

Muziek Obdam

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen