Westfriesland
Bron

In 1952 werd het voorstel aangenomen om de C-straat in Medemblik de Sonoystraat te noemen. Diederick Sonoy was een geuzenleider. In 1566 was hij een van de ondertekenaars van het Smeekschrift der edelen. Hij werd in 1572 door Willem van Oranje tot gouverneur van het Noorderkwartier gemaakt.

Maar, in deze periode voerde Sonoy ook een schrikbewind tegen de katholieken waarbij hij vele mensen de dood in heeft gejaagd. De rooms-katholieke gemeenschap in Medemblik was er dan ook eeuwen later nog op tegen om de C-straat voortaan de Sonoystraat te noemen. Zo stelde de heer Winnubst voor het raadsbesluit in te trekken.

Als tegenargumenten voor het intrekken van het raadsbesluit noemt de voorzitter onder andere dat er in die tijd een strijd op leven en dood was met Spanje, dat Sonoy zijn plicht heeft volbracht als vertegenwoordiger van Willem van Oranje en dat hij van groot belang was voor verkrijging der vrijheid van ons land.

Het protest heeft dan ook geen effect gehad. De borden waren al besteld en de Sonoystraat is er toch gekomen.

Herkomst

Datering

1952 (2020)

Collectie

1440 Gemeente Medemblik 1933-1980

Organisatie

Westfries Archief

Nummer

8


Gerelateerde thema's

1572

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen