Westfriesland
Bron

Lepra is een besmettelijke ziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. De ziekte tast de huid, botten en zenuwen aan. Hierdoor ontstaan ernstige vervormingen aan handen, voeten en het gezicht. Leprozen of melaatsen, zoals lepralijders ook worden genoemd, kunnen blind en verlamd raken.

Hoewel de ziekte niet direct dodelijk is, waren leprozen niet welkom in de stad. Ze werden uit de gemeenschap geweerd en konden onderdak krijgen in speciaal voor hen opgerichte leprozenhuizen. Die stonden aan de rand van de stad of daarbuiten.

Leprozen kregen toestemming om te bedelen. Daarvoor trokken ze in herkenbare kleding door de stad en waarschuwden ze met houten kleppers voor hun aanwezigheid. Zo kon iedereen zien en horen dat iemand met lepra was besmet.

Deze twee leprakleppers uit de zeventiende eeuw worden in Enkhuizen bewaard. Op de kleppers staat het stadswapen van Haarlem. In deze stad werden patiënten met lepraklachten uit de Noordelijke Nederlanden gekeurd of ze de ziekte daadwerkelijk hadden.

Herkomst

Datering

1694 - 1699

Collectie

Collectie Gemeente Enkhuizen

Organisatie

Gemeente Enkhuizen


Verdieping

Gerelateerde thema's

Besmettelijke ziekten

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen