Westfriesland
Bron

Rotkreupel is een klauwaandoening bij schapen en geiten en zeer besmettelijk. Sinds 1872 gold er een aangifteplicht van dierziekten. Deze werd voor rotkreupel in 1880 opgeheven door de regering. De overtuiging, ook van een aantal deskundigen, bestond dat rotkreupel niet besmettelijk was en dus niet aangegeven hoefde te worden.

Boeren in Westfriesland maakten zich grote zorgen en gemeenteraden besloten om geen vee op de veemarkt toe te staan dat besmet was met rotkreupel. De ziekte kwam in Westfriesland veelvuldig voor en de schapen- en geitenhouders wisten maar al te goed dat de ziekte wel besmettelijke was.

Uit deze brief van het veeartsenkundig staatstoezicht uit 1922 blijkt dat de aangifteplicht voor rotkreupel weer was ingevoerd.

Herkomst

Datering

1922

Collectie

0959 Stede en Heerlijkheid, later Gemeente Hensbroek

Organisatie

Westfries Archief

Nummer

262


Gerelateerde thema's

Besmettelijke ziekten

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen