Westfriesland
Bron

Op 16 maart 2020 gingen alle scholen in Nederland dicht. Dit was een van de maatregelen van de regering om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Ook de leerlingen van de OSG West-Friesland in Hoorn kregen geen les meer op school. Ze volgden de lessen thuis, op hun mobieltje, tablet, laptop of pc. Docenten kwamen nog wel naar school en zaten alleen in hun lokaal om onderwijs op afstand te geven.

Voor het maken van toetsen konden leerlingen nog wel op school terecht. De inrichting van de lokalen werd aangepast zodat de tafels op ten minste 1,5 meter afstand van elkaar stonden.

Het centraal eindexamen van 2020 ging niet door. Eerder behaalde toetsresultaten bepaalden of een leerling was geslaagd of niet.

In juni 2020 werden de lessen op school weer (gedeeltelijk) hervat. Overal in het schoolgebouw waren de coronamaatregelen zichtbaar. Pijlen op de grond gaven de looprichting aan en in elk klaslokaal van de OSG West-Friesland was een afgebakend gebied voor de docent. Dit was verboden gebied voor leerlingen. Bij de ingang stond desinfecterende handgel.

Eind 2020 zijn de scholen opnieuw dichtgegaan. Het coronavirus is nog niet onder controle. Alleen de leerlingen in een examenklas krijgen nog les op school. Ze moeten onderling 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen als ze staan of lopen.

Herkomst

Maker

Gerda Veltman

Datering

2020

Collectie

2361 Collectie Corona in Westfriesland

Organisatie

Westfries Archief


Gerelateerde thema's

Besmettelijke ziekten

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen