Westfriesland
Bron

In 1946 werd de Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB) opgericht. Deze organisatie zette zich in voor de positie van vrouwen met lage inkomens en de situatie van vrouwen in de Derde Wereld.

Ook in Westfriesland was een afdeling van de NVB: afdeling Enkhuizen-De Streek. Deze bron is een lidmaatschapsbewijs uit de periode 1974-1978.

Het benodigde geld voor goede doelen kwam niet alleen van de leden. Zo werd in 1978 met een huis-aan-huis collecte 1750 gulden voor Namibië opgehaald en werd in 1979 een bazar georganiseerd in de Drommedaris. Daarbij werd 960 gulden voor Vietnam ingezameld.

In 1979 organiseerde de afdeling Enkhuizen-De Streek ook een handtekeningenactie in heel Westfriesland tegen een tariefstijging van 100% op de huisvuilrechten.

Herkomst

Datering

1974 - 1978

Collectie

Nederlandse Vrouwen Beweging, afdeling Enkhuizen-De Streek

Organisatie

Westfries Archief

Nummer

2


Gerelateerde thema's

Vrouwenrecht

Trefwoorden

Enkhuizen

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen