Westfriesland
Bron

De Nederlandse regering stelde in 1974 een tijdelijke commissie in die adviezen moest geven over de emancipatie van de vrouw. Ze had als doelstelling om bestaande belemmeringen en achterstanden in deelname van vrouwen aan allerlei maatschappelijke activiteiten weg te werken. In 1981 werd de commissie opgevolgd door de Emancipatieraad en kwam er een aparte staatssecretaris van Emancipatiezaken.

In Westfriesland hadden meerdere gemeenten een emancipatiecommissie. Zo had Enkhuizen er een van 1987 tot 1994. De voorzitter van deze commissie kwam uit het college van burgemeester en wethouders. Verder waren er negen leden waarvan drie uit de gemeenteraad en zes deskundigen over wie de stichting Vrouwenplatform Enkhuizen een aanbeveling mocht doen.

De commissie toetste het gemeentebeleid met als doelstelling het bevorderen van een pluriforme maatschappij, zonder sekseverschillen. Daarbij mocht de commissie alleen adviseren en dus niet zelf wetten of regels opstellen. Het adviseren mocht ook ongevraagd gebeuren.

Herkomst

Datering

1987

Collectie

1853 Gemeentebestuur Enkhuizen

Organisatie

Westfries Archief

Nummer

229


Gerelateerde thema's

Vrouwenrecht

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen